Reno Losseplads1 531X150

Tillægsmoduler

Tillægsmoduler

I tillæg til basispakken, som er beskrevet i menupunktet af samme navn, kan hver enkelt kunde tilvælge ekstra moduler og funktioner, så RenoWeb også håndterer andre affaldsordninger end dagrenovation og/eller håndterer flere aspekter af ordningerne. 

Der findes tillægsmoduler til: 

  • Storskrald 
  • Haveaffald 
  • Henteordning for papir og glas 
  • Farligt affald 
  • Standpladser
Bookmark and Share
Reno Losseplads1 226X180

Kontakt

Anders Krøjmand Humle Team Manager
+45 4348 6994
AndersKrojmand.Humle@sweco.dk