Telefoner Stor

RenoWeb på mobilen

RenoWeb på mobilen

Tag et billede, vælg en kategori og skriv en bemærkning. Sekunder efter findes afvigelsen i RenoWeb og er klar til at blive behandlet.

Med Affaldsportal RenoMobil og RenoMobil Pro har Grontmij udviklet tre mobile apps, der gør det nemmere for borgeren og renovatoren at oprette afvigelser på stedet og for at holde øje med sine affaldsydelser.

De tre apps er udviklet til de to mest udbredte smartphone platforme iOS og Android.

Affaldsportal

Den Mobile Affaldsportal gør det nemt for dig at rapportere en henvendelse vedrørende din affaldsordning til din kommune eller forsyningsselskab, eks. i forbindelse med manglende tømning af affaldsbeholderen. Tag et billede, vælg et emne og skriv en bemærkning. Sekunder efter er din henvendelse registreret hos kommunen eller forsyningsselskabet. Applikationen kan bruges af både renovatører og borgere. 
Affaldsportalen kan kun bruges i de kommuner og forsyningsselskaber, der abonnerer på denne ydelse. 
Applikationen er gratis at hente.

RenoMobil

På en hurtig og nem måde får borgeren mulighed for at sende en afvigelse til kommunen/forsyningen via sin smartphone, når de går forbi deres affaldsbeholder.
Borgerne henter RenoMobil fra iTunes eller Android Marked. Når app’en er installeret, opsættes hvilken kommune borgeren bor i. Borgeren er herefter klar til at komme i gang. Borgeren har mulighed for at oprette favoritter, hvilket sparer masser af tid, når der skal sendes en afvigelse. Borgeren har mulighed for at vedhæfte et billede til afvigelsen, der er taget med det ind-byggede kamera i telefonen. Borgeren har også mulighed for at skrive en kommentar til afvigelsen. Når afvigelsen er sendt fra telefonen, findes den i RenoWeb som en borgerafvigelse i listen over åbne afvigelser. Herefter kan kommunen/forsyningen starte sagsbehandling af afvigelsen.

RenoMobil Pro

Med RenoMobil Pro har renovatøren mulighed for at oprette en afvigelse på stedet. Renovatøren kan enten søge efter nærmeste adresser via den indbyggede GPS i telefonen, eller vælge adressen. Der er også mulighed for at vedhæfte et billede samt skrive en kommentar som i RenoMobil.

Fakta

  • Platform: iPhone og Android

  • Oprettelse af favoritter

  • Søge adresser

  • Find nærmeste adresser

  • Opret afvigelser for hele vejen

  • Skriv kommentar

  • Vedhæfte billede

  • Kan anvendes i flere kommuner

  • Integreret til RenoWeb

Bookmark and Share
Telefoner Lille

Kontakt

Anders Krøjmand Humle Team Manager
+45 4348 6994
AndersKrojmand.Humle@sweco.dk