Cbkort Haender 531X150

Kobling til andre systemer

Kobling til andre systemer

RenoWeb benytter sig af data, som fødes og/eller benyttes i andre af kommunens administrative systemer – f.eks. adresser og tilmeldt materiel. For at sikre sammenhæng med disse systemer og eliminere dobbeltindtastning kan RenoWeb kommunikere direkte med en række af dem.

Nedenfor er givet en kort beskrivelse af eksisterende koblinger. Listen udvides, efterhånden som nye behov og kundeønsker opstår.

Offentlige InformationsServer (OIS)
Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre, der ejes og vedligeholdes af kommu-nerne, regionerne og staten. 

RenoWeb kan løbende opdatere sit adresseregister fra OIS, så de seneste opdateringer altid er til rådighed for henvendelser og ændringer i materiel. 

Se evt. www.ois.dk 

KMD's ForbrugsAfregningsSystem c/s (FAS)
FAS benyttes i mange kommuner til afregning af bl.a. renovation overfor borgerne. Ved at overføre oplysninger om ændring af takster og materiel fra RenoWeb til FAS, sikres det derfor, at borgernes skattebilletter altid er opda-terede, og at kommunen får den korrekte betaling.

Ejendoms- og Miljødatabasen (E&M)
Ejendoms- og Miljødatabasen indeholder en række oplysninger omkring kommunens adresser. RenoWeb kan løbende opdatere sit adresseregister fra E&M, så de seneste opdateringer altid er til rådighed for henvendelser og ændringer i materiel.

Bookmark and Share
Cbkort Haender 226X180

Kontakt

Anders Krøjmand Humle Team Manager
+45 4348 6994
AndersKrojmand.Humle@sweco.dk