Cbkort Produkter2 531X150

GIS i RenoWeb

GIS i RenoWeb

I RenoWeb er der som standard indlejret et GIS-kort, hvorpå adresser og standpladser vises i enhver sag. Dermed øges overskueligheden i RenoWeb.

Med GIS-kortet kan sagsbehandlerne altid se, om geografiske forhold har indflydelse på den efterfølgende behandling af sagen. 

Hvis kunden ønsker det, er det også muligt at lave funktioner til f.eks. at finde nærmeste standplads hvor der kan afleveres papir, lave ruteplanlægning samt angive standpladsernes geografiske placering direkte i RenoWeb. 

Det er også muligt at koble data omkring renovation med andre fagområder, så man f.eks. kan se, om der er sammenhæng mellem manglende affalds-tømninger og opblomstring af rottebestanden. 

RenoWeb benytter SpatialMap, som er en del af Sweco webGIS system, SpatialSuite. Se www.spatialsuite.dk for mere information.

Som grundkort benyttes et standard kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen, men RenoWeb kan sættes op til at bruge en hvilken som helst web mapping service (WMS).

Bookmark and Share
Cbkort Produkter2 226X180

Kontakt

Anders Krøjmand Humle Team Manager
+45 4348 6994
AndersKrojmand.Humle@sweco.dk