Reno Affald 531X150

Om RenoWeb

Om RenoWeb

RenoWeb er et it-system til håndtering af det daglige arbejde med renovation

I RenoWeb registreres alle kommunens adresser, det tilmeldte materiel på hver adresse samt henvendelser og ændringsanmodninger fra borgerne og renovatørerne.

RenoWeb er internetbaseret, hvilket betyder, at alle brugere har direkte adgang til systemet. Kommunen og renovatøren ser derfor altid de samme data, ligesom data er til rådighed for alle brugere lige så snart, de er tastet ind.

RenoWeb hjælper desuden brugeren i alle dele af sagsgangen fra start til slut ved at sikre, at de nødvendige oplysninger præsenteres på en nem og tilgængelig måde. F.eks. præsenteres kundeservice ved en ny henvendelse med en liste over tidligere henvendelser på adressen samt tilmeldt materiel og tømningsdag.

I RenoWeb kan trækkes en række rapporter, som bl.a. kan bruges af vognmanden til at dokumentere, hvad der er udført, og af kommunen til at vurdere hvilke områder, man bør sætte ind overfor, og hvilke som kører ekstra godt.

Endeligt er det nemt at give borgeren eller politikere aktindsigt i en eller flere sager.

Henvendelser og sagsgang registreres på en ensartet og veldefineret måde, uanset hvem der modtager henvendelsen, så er dokumentationen automatisk også på plads. Sagsgangen noteres fra den oprindelige henvendelse over renovatørens og kommunens løbende kommentarer til sagens løsning og endelige afslutning. Hermed slipper man for de gule sedler, fax og telefonopkald renovatør og kommune imellem samt forvirring om, hvad der egentlig skete med en bestemt henvendelse.

Bookmark and Share
Reno Affald 226X180

Kontakt

Anders Krøjmand Humle Team Manager
+45 4348 6994
AndersKrojmand.Humle@sweco.dk
 

PRODUKTBLAD

Hent produkbladet for RenoWeb

DEMOVERSION

Kontakt Sweco hvis du er interesseret i en demo af RenoWeb