Brugerklub 531X150

Brugerklub

Brugerklub

Sweco har etableret en brugerklub for RenoWeb kunder

Brugerklubbens formål er at udveksle erfaringer om den daglige drift, opsamle idéer til den fremtidige udvikling samt få nye input omkring hvad der ellers rører sig i renovationsbranchen. Endelig er det en god mulighed for brugere og udviklere til at få snakket sammen på en mere uformel måde. 

Der afholdes to møder om året, hvor dagsordenen typisk er: 

  • Velkomst med morgenmad 

  • Erfaringsudveksling 

  • Nye tiltag omkring RenoWeb siden sidst 

  • Diskussion af nye ønsker 

  • Renovationsfagligt indslag om relevant emne 

  • Afsluttende diskussion 

  • Frokost

I forbindelse med brugerklubben er oprettet en styregruppe bestående af Sweco og personer fra kommunerne. Styregruppen tager stilling til hvilke udviklingstiltag, som skal iværksættes. Disse tiltag er i høj grad finansieret af den årlige RenoWeb brugsret, som alle kunder betaler.

Bookmark and Share
Brugerklub 226X180

Kontakt

Anders Krøjmand Humle Team Manager
+45 4348 6994
AndersKrojmand.Humle@sweco.dk